Wat wij doen

Wij ontwerpen en maken betaalbare sieraden van hoogwaardige materialen als half-edelstenen, zoetwaterparels en zilver.

Waarom doen we dat

Heel eenvoudig: er is vraag naar - en bovendien schept elk aanbod zijn eigen vraag.
Het is leuk om te doen - en wij kunnen het.
Maar, er is meer aan de hand.

Een stukje geschiedenis

"Châtelaines" waren vroeger de kasteelvrouwen. Ze werden zo genoemd wegens de ketting met sleutelbos die zij om hun middel droegen. Later droegen ze de sleutelbos aan de hals en nog weer later werd deze vervangen door andere waardevolle objecten, bijvoorbeeld een geldbeurs.

We mogen dit gebruik voltooid verledentijd noemen. Ten eerste omdat we geen kasteelvrouwen meer hebben en ten tweede omdat thans onze vrouwen geen sleutelbos meer aan hun middel dragen. Of het gebruik van die kasteelvrouwen nu werkelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van ons huidige sieraden, is historisch gezien nog geen gelopen koers. We hoeven ons immers alleen maar te realiseren dat andere volkeren ook hun lichaam met sieraden bekleden, om te ontdekken dat de betekenis van sieraden ook kan liggen in het doen afschrikken van als kwaad veronderstelde geesten - al of niet tastbare.

Naast de voor de hand liggende betekenis van sieraden als een toch vooral vrouwelijke aangelegenheid om het vege lijf mooier te laten uitkomen, is het gebruik wellicht zelfs als een overblijfsel van voormalig paringsgedrag te beschouwen - het doel was dan het beste mannetje te winnen voor het doen laten voortbrengen van nakomelingen en daarmee het voortbestaan van de soort te waarborgen. Alweer zo'n gissing, maar het lijkt wel zeker dat we ook in onze huidige tijd de semafoor functie niet aan het gebruik van het dragen van sieraden kunnen ontzeggen. Een sieraad kan bijvoorbeeld een herinnering levend houden, een aandenken aan een bijzondere reis, een - al of niet verloren - liefde, een geboorte, een huwelijk of een sterven. Kortom; de "grote gebeurtenissen" in een mensenleven, een halsketting wordt op deze manier een verhaal aan een draadje - al of niet van zijde.

De semafoor functie is ook nog op een andere manier in te vullen - en dan komen we weer terug op het eerder veronderstelde paringsgedrag. Een sieraad kan een signaal afgeven, bijvoorbeeld het signaal: "ik ben bereid te paren," of juist het tegendeel. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat beide partijen elkaar goed hebben geïnformeerd over de betekenis van de code die zij willen hanteren. Maar bij een zo belangrijke betekenis als waar we het nu over hebben zal dat wel goed zitten.

Sieraden zijn er niettemin in vele vormen, we dragen een halsketting - ook wel collier genoemd - ringen om onze vingers en soms zelfs om de enkels. De piercing mogen we zeker ook niet vergeten te noemen want ook dat is een middel om het menselijk lichaam wat mooier te maken; en dát is dan ook de betekenis, de functie van sieraden.

Wie het niet met ons eens is en een sieraad elke functionaliteit wil ontzeggen, kan altijd nog terecht bij het volgende.

Wanneer je altijd alleen maar oog hebt voor het nut der dingen,
dan vergeet je hun schoonheid te zien.
- . - . -